• 080-623-7999
  • 080-628-7999
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

addfriendline

Page 1 of 3

เมื่อคุณลูกค้า ใช้มือถือในการแจ้งฝากเงิน แจ้งถอนเงิน หรือสมัครสมาชิก ใคร่ขอความกรุณาให้ใช้ Browser อื่น ในการทำรายการนะค่ะ ที่นอกเหนือจาก GoogleChorme ในมือถือเท่านั้น (Addroid) นะค่ะ

ขออภัยในความไม่แสดงมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
User :(*)
Invalid Input

ชื่อ-นามสกุล :(*)
Invalid Input

รหัสแจ้งถอน :(*)
Invalid Input

เบอร์โทรติดต่อ :(*)
Invalid Input

ธนาคาร :(*)
Invalid Input

เลขที่บัญชี : (ที่ใช้โอนเงินกลับให้ท่าน)(*)
Invalid Input

จำนวนเงิน :(*)
Invalid Input

แจ้งถอนหลังเวลา 24.00 น. อาจจะมีการทำรายการล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากระบบ Internet Banking ปิดปรับปรุงให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว...

© 2009 BetsportworlD Team. All Rights Reserved.