• 080-623-7999
  • 080-628-7999
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

addfriendline

Page 1 of 3

สมัครสมาชิก

เมื่อคุณลูกค้า ใช้มือถือในการแจ้งฝากเงิน แจ้งถอนเงิน หรือสมัครสมาชิก ใคร่ขอความกรุณาให้ใช้ Browser อื่น ในการทำรายการนะค่ะ ที่นอกเหนือจาก GoogleChorme ในมือถือเท่านั้น (Addroid) นะค่ะ

ขออภัยในความไม่แสดงมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ชื่อ-สกุล(*)
กรุณาใส่ชื่อเต็มของท่าน!

ชื่อผู้ใช้(*)
กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้งาน!

อีเมล์(*)
กรุณาใส่อีเมล์!

อีเมล์ที่เหมือนกันอีกครั้ง(*)
กรุณราใส่อีเมล์อีกครั้ง!

พาสเวิร์ด(*)
กรุณาใส่พาสเวิร์ด!

ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้ง(*)
กรุณาใส่พาสเวิร์ดอีกครั้ง!

เบอร์โทรติดต่อ(*)
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์

Line ID : (ถ้ามี)
Invalid Input

ธนาคาร :(*)
กรุณาเลือกธนาคาร

เลขที่บัญชี : (ที่ใช้โอนเงินกลับให้ท่าน)(*)
กรุณาใส่เลขบัญชี!

ข้อความถึงเรา :
Invalid Input

รู้จักเราจาก:(*)
กรุณราเลือกว่ารู้จักเราได้อย่างไร

1. ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. ท่านต้องมีวิจารณญาณในการวางเดิมพัน และใช้เงินส่วนตัวของท่านเอง โดยทางเราจะสงวนปกปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ
3. ท่านไม่ใช่กลุ่มมิจฉาชีพหลอกหลวง และยินยอมปฎิบัติตามกฎของ BETSPORTWORLD.COM

© 2009 BetsportworlD Team. All Rights Reserved.