• 080-623-7999
  • 080-628-7999
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

addfriendline

Page 1 of 3

สมัครสมาชิก

เมื่อคุณลูกค้า ใช้มือถือในการแจ้งฝากเงิน แจ้งถอนเงิน หรือสมัครสมาชิก ใคร่ขอความกรุณาให้ใช้ Browser อื่น ในการทำรายการนะค่ะ ที่นอกเหนือจาก GoogleChorme ในมือถือเท่านั้น (Addroid) นะค่ะ

ขออภัยในความไม่แสดงมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

ชื่อ-นามสกุล :(*)
Invalid Input

เบอร์โทรติดต่อ :(*)
Invalid Input

Email : (ถ้ามี)
Invalid Input

Line ID : (ถ้ามี)
Invalid Input

ธนาคาร :(*)
Invalid Input

เลขที่บัญชี : (ที่ใช้โอนเงินกลับให้ท่าน)(*)
Invalid Input

ข้อความถึงเรา :
Invalid Input

รู้จักเราจาก:
Invalid Input

1. ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. ท่านต้องมีวิจารณญาณในการวางเดิมพัน และใช้เงินส่วนตัวของท่านเอง โดยทางเราจะสงวนปกปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ
3. ท่านไม่ใช่กลุ่มมิจฉาชีพหลอกหลวง และยินยอมปฎิบัติตามกฎของ BETSPORTWORLD.COM

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ่วน
© 2009 BetsportworlD Team. All Rights Reserved.